top of page

Dipped Oreos
$36/dozen
Ghirardelli white or milk chocolate
Minimum order of 2 dozen

bottom of page